Vibrationssäkert och effektivt

Berg och Stenspräckning vid schaktning av husgrunder eller simbassänger/pooler

Vid anläggning av husgrunder eller pooler i villaområden händer det ofta att man stöter på sten eller berg. Oftast ligger den tänkta poolen i nära anslutning till fastigheten och även till grannfastigheter. Då Simplex stenspräckningspatroner skapar knappt mätbara vibrationer krävs det oftast till skillnad från sprängning inga dyra besiktningar av kringliggande fastigheter. En annan fördel med Simplex är att säkerhetsavståndet endast är 30 meter, inga större avspärrningar krävs vid arbete med sten och bergspräckning.

Kabel- och rörgravar

Spara tid och pengar när du skall ansluta till el och/ eller vatten och sten eller berg kommer i vägen. Med Simplex avlägsnar vi hindret även om det ligger nära en husgrund.

Vi kan erbjuda dig finansiering i samarbete med Wasa Kredit.