Vi är Säker Grund Certifierade

När du anlitar oss vet du att du får en utbildad, ansvarstagande entreprenör som följer en arbetsplan och dokumenterar hela arbetet.

Se Säker Grund

Av oss får du en trygghet

- Kontroll innan start inkl. fuktmätningar
- Uppgrävning till erforderligt djup
- Blästring av grund
- Montering av ny dränering
- Nytt fuktskyddssystem
- Nya dagvattenledningar
- Fotodokumentering med garantier

Hur mår ditt hus? Är det dags att fuktskydda din grund?

Har du dålig lukt och misstänker mögel i källaren? Börjar färg och tapeter lossna? Är luftfuktigheten hög och luften känns rå?

Detta är vanliga problem i hus med källare, främst äldre hus. Det kan t.ex. bero på att dräneringen har slutat fungera på grund av igensättning, eller att fuktskyddet i form av tätskikt och kapillärbrytande lager på utsidan av källarväggen inte fungerar. 

Du kan tillfälligt installera en 
luftavfuktare och skapa god ventilation men det löser inte hela problemet. För en torr och trevlig miljö i källaren krävs det en åtgärd på utsidan av huset. 

Vad är egentligen ett fuktskydd?

Ett bra fuktskydd består av minst två delar. Dels ett dränerande material men även ett kapillärbrytande, som ska skydda grunden från att dränkas i fukt.

Dräneringsledningens uppgift och funktion.

Vattnet som man dränerar kommer alltid underifrån! Regn och smältvatten som rinner nedåt i marken utgör inga problem, eftersom det vattnet är på väg någon stans. Problemen uppstår inte förrän vattnet möter mark-/grundvattennivån och vattnet börjar stiga. Dräneringsledningens uppgift är då att fungera som en nivåbevakare dvs. den skall ta hand om vattnet innan det stiger till husgrundens nivå och orsakar fuktskador. 

Väggdränering och isolering.

Väggdränering åstadkommer man normalt med ett dränerande skikt av tex Värmeisolerandeskivor som läggs utefter väggen ner till dräneringsledningen som omger huset. Dessa skivor fungerar också som isolering och minskar dina energikostnader.
För att säkerställa att dräneringsarbetet blir rätt utfört är det viktigt att följa de monteringsanvisningar och installations manualer som finns till respektive dräneringssystem. Kontakta oss för mera information.

Kapillärbrytande skikt

För att förhindra vatten från att sugas in i grunden kapillärt måste det finnas ett kapillärbrytande lager utanför väggen och under grundsulorna. Detta kan t.ex. på väggen bestå av en fuktskyddsmatta, ett grusskikt eller ett kapillärbrytande värmeisoleringsmaterial. 

För att lättare förstå hur kapillärkraften fungerar så kan man likna det vid en sockerbit som man ställer i lite vätska. Vätskan vandrar då upp i sockerbiten, hela vägen till toppen.  

Vi kan erbjuda dig finansiering i samarbete med Wasa Kredit.