Vad innebär en fasadmålning?

Tvättning av träfasad

All smuts, alger och mögel på en fasad skapar problem. Smuts och alger tvättas bort med Fasadtvätt. För möglet behövs ofta starkare medel, som Alg & Mögeltvätt.

Lagning av sprickor

Mindre sprickor i träet lagas med Målarfog. Skrapa och borsta kring sprickan så att fogmassan får bra fäste.

Fasader målade med slamfärg är ofta så fulla med sprickor att det går inte att använda fogmassa. Oljekitt kan vara ett bättre alternativ att använda i dessa stora sprickor.

 

Vi kan erbjuda dig finansiering i samarbete med Wasa Kredit.